Повернутися до звичайного режиму

Тези виступу директора ПТУ -17 Савченко Г.Г.

на зборах трудового колективу 2015 рік ( див.вкладення)

2016

Доповідь директора ПТУ -17 Савченко Г.Г.

на зборах трудового колективу

15 червня 2016 року.

Діяльність професійно-технічного училища здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів: ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про професійно - технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), національної доктрини розвитку освіти, Положення «Про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ», Концепції національного виховання, Статуту училища.

У процесі реалізації мети – підготовка компетентного, конкурентоздатного кваліфікованого робітника – навчальний заклад керується чинним законодавством про освіту, договорами про співпрацю з фермерськими господарствами та фізичними особами Братського та Братського району.

Пріоритетними завданнями роботи училища на 2015/2016 р. було визначено:

удосконалювати матеріально-технічну базу з усіх професій;

удосконалювати методику проведення уроків шляхом впровадження нових педагогічних технологій;

удосконалювати військово-патріотичне виховання учнів, проводити благодійні акції;

заключати угоди з підприємствами та організаціями про замовлення нового набору на 2016-2017 н. р.;

забезпечити виконання державного плану прийому та випуску учнів;

заключати угоди на оплачу вальну виробничу практику;

спланувати та виконувати заходи по економії енергоносіїв;

дотримуватися правил безпеки при експлуатації техніки устаткування;

постійно поповнювати бібліотечний фонд.

У 2015 році план прийому за державними замовленнями виконано в обсязі 75учнів, що складає 87%.Загальний контингент учнів у 2015/2016 н. р. складав 164 особи. Випуск учнів у 2016 р. - 49 осіб. Завершили навчання за свідоцтвами про отриману кваліфікацію 7 учнів, переведено до інших навчальних закладів – 5 учнів, пішли в декретну відпустку – 1 учень.

Протягом минулого навчального року відраховано 13 учнів (8%) з об’єктивних причин та за власним бажанням. Станом на 01.07.2016 р. перевідний контингент училища складає 107учнів.

Виховна робота в училищі проводилась відповідно до річного плану. В училищі створена цілісна система, що сприяє формуванню і розвитку здібностей учнів у різних сферах.

Виховний процес в ПТУ-17 планувався як окремий розділ річного плану роботи, із застосуванням системно-цільового планування виховного процесу та проектування психолого-педагогічної взаємодії класних керівників, майстрів виробничого навчання і учнів. Керуючись нормативними документами та методичними рекомендаціями щодо організації та проведення виховної роботи, класні керівники, майстри виробничого навчання, виходячи із річного плану виховної роботи, планують виховну роботу в групах на місяць.

Головною метою виховної роботи в навчальному закладі є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті.

Певну позитивну роль відіграє робота практичного психолога, річний план роботи якого є базовим документом, за допомогою якого психолог планує свою роботу. На початку нового навчального року майстрами виробничого навчання, класними керівниками за допомогою практичного психолога проводиться анкетування по виявленню лідерства, захоплень, характеру та темпераменту учнів. Всі дані фіксуються у «Журналі обліку реєстрації підсумків, організації та проведення виховної роботи з учнями».

На виконання в училищі Національної програми «Діти України» забезпечується розвиток художньої та технічної творчості учнів, їх професійної майстерності. В училищі працюють гуртки: вокальний, драматичний.

В системі виховної роботи училища важливе місце відводиться превентивному вихованню та правовій освіті. Розроблено комплексний сумісний план роботи з Кримінальною міліцією та Службою у справах дітей райдержадміністрації по покращенню правового виховання, профілактиці правопорушень учнів. У навчальному закладі працює Рада профілактики, яка щомісяця проводить засідання, де розглядаються питання покрашення дисципліни та виносяться рішення щодо дисциплінарних порушень учнів. Щомісячно проводиться засідання учнівського самоврядування по вирішенню справ, попередженю правопорушень. На обліку в училищі стоять 8 учнів, схильних до скоєння правопорушень, а саме ті, які схильні до вживання алкогольних напоїв, скоїли правопорушення, чи прийшли на навчання в училище, маючи термін покарання. Це Винту Василь,Фокша Максим, Іванов Максим, Мунтяну Людмила, Жолоб’яков Микола. На обліку у кримінальній міліції перебувають Винту Василь, Поставнюк Андрій, Фомін Анатолій, які здійснили крадіжки.

Педагоги училища проводять постійну індивідуальну виховну роботу з цими учнями, яка фіксується у планах індивідуальної роботи з такими учнями та в щоденниках педагогічних спостережень. Особливо індивідуальної виховної роботи потребують учні гр.24 (Нестеренко О. В., Зарков Ю,О). Періодично всі учні, які перебувають на обліку, заслуховуються на засіданнях Ради профілактики правопорушень. На ці засідання запрошуються класні керівники чи майстри виробничого навчання, а також батьки. По кожному скоєному правопорушенню проводиться службове розслідування, поведінка учня розглядається на зборах .

В рамках роботи з громадськістю, учнівська молодь зустрічається з працівниками правоохоронних органів з метою запобігання випадків порушення громадського порядку, попередження злочинів, проводяться виховні години за темами: «Конституція України», «Права і обов’язки громадянина», «Декларація прав дитини». Проводяться зустрічі з працівниками Братської районної лікарні і Червоного хреста.

Значна увага приділяється соціальному захисту дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, , дітей з багатодітних та малозабезпечених родин.

Спочатку навчального року в училищі створюється банк даних на кожного учня, на підставі якого складаються списки учнів-сиріт, напівсиріт, учнів з багатодітних та малозабезпечених родин.

Педколектив турбується про цих дітей.

Діти-сироти та ПБП забезпечені необхідним одягом, видається матеріальна допомога згідно норм, вони забезпечені 4-хразовим харчуванням. Училище співпрацює з Пенсійним фондом по виплаті пенсій цим учням, підтримується зв’язок з опікунами.

Плани виховної роботи містить розділ «Робота з батьками». Двічі на рік проводяться загальноучилищні та групові батьківські збори, також по групах проводяться збори батьків за потребою. На батьківських зборах у групах завжди присутні працівники адміністрації. Класні керівники та майстри виробничого навчання підтримують постійний зв’язок з батьками шляхом телефонного спілкування, листування та шляхом зустрічі з батьками вдома, та в училищі на запрошення.

Крім основних розділів виховної роботи розроблено окремо заходи по профілактиці правопорушень, запобіганню поширенню ВІЛ-інфекції (СНІДу), венеричних захворювань, заборони тютюнопаління, запобігання дитячій бездоглядності та інших асоціальних проявів в учнівському середовищі.

У кожному кабінеті оформлено куток групи з інформацією: розподіл доручень, графік чергування, заохочення та стягнення, вітальна сторінка. Державна символіка наявна в кожному кабінеті, в коридорі училища. Державна символіка використовується під час проведення загальноучилищних заходів: свят, лінійок, під час проведення тематичних виховних годин в групах та гуртожитку. Щовівторка класними керівниками проводяться виховні години за планом у вигляді годин спілкування, диспутів, бесід, засідань за “круглим столом”, історичних розповідей, тощо .

Щовівторка проводяться дні інформування за планом: події в нашій державі, за кордоном, в області, районі, у світі цікавого. Огляди проводять учні під керівництвом класних керівників.

В училищі працює методоб’єднання класних керівників. Розроблено організаційно-педагогічні заходи, які направлені на роботу з педагогічними кадрами, класними керівниками.

В кінці кожного місяця проводяться групові збори за підсумками навчання та відвідування за місяць.

Питання відвідування та дитячої бездоглядності розглядається на батьківських зборах та під час проведення лекторію для батьків. Організовано конкурс між групами “Краща група училища”, з результатами якого президент училища ознайомлює учнів щомісячно на лінійках.

Учні, які не мають жодного пропуску, мають право на моральне (грамоти, подяки, похвальні листи,) та матеріальне заохочення.

Щомісячно класні керівники та майстри виробничого навчання звітують про проведену роботу з учнями заступнику директора з навчально-виховної роботи.

Перевіркою ведення документації з виховної роботи виявлено, що класні керівники Меріков О.Л., Нестеренко О.В., Сільчук В.В., Мірошніченко Н.І. ретельно вивчають внутрішній світ учнів та фіксують у щоденниках педагогічних спостережень.

Основними формами національно-патріотичного та морально-естичного виховання є прищеплення моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві. Опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення. Наслідування кращих традицій своєї родини, українського народу, загальнолюдських цінностей. Проводяться виховні години за темами : «Культура- це повага до людей і до самого себе», «Вчимося слухати один одного», «Ми різні,але ми єдині», «Насильство та як його уникнути», «Толерантність врятує світ»», цикл лекцій на морально-етичні теми «У чому сенс життя?», «Ще раз про кохання», «У чому таємниця щасливого шлюбу», круглий стіл «Нас запрошують, ми запрошуємо», проводяться диспути на тему «Чоловік і жінка, або хто і що шукає в шлюбі?». Ознайомлення з історією рідного краю, звичаями України тощо: проведення виховних годин і заходів до дня Святого Миколая, Масляної, Козацькі розваги.

ПТУ-17 має невичерпні можливості для здійснення військово-патріотичного виховання учнів. В процесі навчальних занять вони ознайомлюються з історією українського народу,його багатовіковою боротьбою за свободу і незалежність.

У позаурочній виховній роботі учні мають можливість розширити, поглибити і закріпити отримані на уроках знання.

На протязі навчального року проводилися заходи з патріотичного виховання учнів:

- бесіда «Вивчення Закону України «Про загальну військову повинність»;

- залучення юнаків до військово-прикладних видів спорту;

- організація зустрічей з ветеранами армії , «дітьми» війни;

- тематичні лінійки та години спілкування до Дня Перемоги, річниці визволення України, Братського, до Дня українського козацтва;

- місячник військово-патріотичноговихованнявгрудні, в ході якого були проведені заходи:

Ø тижденьвихованнямайбутньогозахисника Вітчизни;

Ø годинаспілкування ,присвячена Дню ЗбройнихСил України;

Ø диспут « Як я розумію свою відповідальність за захистБатьківщини».

На протязі року класні керівники, вихователь та бібліотекар проводили виховні години та години спілкування на теми:

Ø « Символи та клейноди України»;

Ø « Державна та військова символіка України»;

Ø « Витоки української нації»;

Ø Основні періоди історії України.

В вересні було створено волонтерську групу по наданню допомоги воїнам АТО. Було зібрано 3700 грн., відправлено посилки воїнам – випускникам училища . Створено стенди, відеопрезентації, діючі виставки в кабінеті історії та бібліотеці.

Проведені заходи у ПТУ-17, присвячені 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі та71-ї річниці завершення Другої світової війни

ü Проведення волонтерської акції « Учасник АТО мого села»;

ü « Квітка пам’яті « з одночасним виготовленням червоних маків як офіційного символу пам’яті про загиблих;

ü створена постійнодіюча експозиція в кабінеті історії «Герої не вмирають»,

ü виставка книг у бібліотеці « Подвиг не має забуття»;

ü впорядкування пам’ятного знаку Герою Радянського Союзу Василю Вороніну;

ü проведено легкоатлетичний пробіг;

ü зустріч з учасниками Другої світової війни та дітьми війни Голодом М.Є. та Мамедовим Г.М.;

ü участь у акції « Зустріч поколінь» з ветеранами ВВВ, випускниками-воїнами АТО, афганцями.

ü урочиста лінійка, «1939-1945 Пам’ятаємо! Перемагаємо!» - вшанування пам’яті загиблих воїнів у другій світовій війні, учасників АТО хвилиною мовчання;

ü виховна година у гуртожитку « Волю не дають, а зберігають», перегляд документального фільму « Добровольці Божої чоти»;

ü година спілкування в бібліотеці « Українці у Другій світовій війні . Життя і долі»;

26.05-перегляд фільму « Між Гітлером і Сталіном: у Другій світовій війні.

Військово-патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів, виховання високого ідеалу служіння народу, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я Вітчизни, виховання готовності у будь -який час стати на захист Батьківщини.

Екологічне виховання здійснюється шляхом проведення заходів, що сприяють вихованню і розвитку в учнівському колективі правил дотримання інформаційної, харчової та радіаційної безпеки, екологічних знань і навичок здорового способу життя. Проводяться тематичні та виховні заходи: Екологічний мітинг «Збережемо планету, Землю прикрасимо», круглий стіл «Ми відповідаємо за тих, кого приручили» до дня захисту тварин,інтелектуальна гра «Жива природа – жива душа»,виховні години «Вода – основа життя на Землі», «Ми люди, поки є природа

Учнівське самоврядування училища. Діяльність органів учнівського самоврядування училища сприяє згуртуванню учнівського колективу, розвитку громадської думки, більш ефективному входженню учнів у доросле життя. Органом учнівського самоврядування є парламент. Він має двоступеневу структуру – загальноучилищну та групову, з чітким взаємозв’язком. Проведено заходи: « Осінній вернісаж», День Учителя, 71-річниця визволення України,

Обласний конкурс «Червона троянда»», Новорічне свято.

Принцип роботи учнівського самоврядування «Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо».

Навчальний заклад керується інтересами і проблемами учнів, стає улюбленим місцем, де вони не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям.

Вся позаурочна робота фіксується у теках відповідного напрямку виховної роботи: «Громадське виховання», «Національно-патріотичне виховання», «Художньо-естетичне виховання, «Морально-етичне виховання», «Екологічне виховання», «Превентивно-правове виховання», «Формування здорового способу життя».

Велику увагу виховній роботі приділяє бібліотекар училища.

Функції навчально-наукового центру, культурного дозвілля виконує бібліотека. Бібліотека укомплектована навчальною, довідковою, енциклопедичною та художньо-пізнавальною літературою.. Періодичні видання – газети та журнали. Тут проводяться зустрічі з цікавими людьми, літературні вечори, диспути, книжкові огляди та ін.

Організовуються змінні виставки літератури присвячені пам’ятним і знаменним датам, проводяться виховні заходи на різну тематику.

Робота бібліотеки спонукає учнів до глибокого вивчення матеріалу та формуванню у них правової і національної свідомості, виховання громадянина України – носія національних цінностей.

В професійно-технічному училищі за 2015-2016 н. р. було здійснено такі заходи як:

· розгляд питань на інструктивно-методичних нарадах та педагогічних радах щодо:

1. Рядченко М.Г.«Формування в учнів самостійного здобуття і використання навчальної інформації на уроках захисту Вітчизни»;

2. Ванда О.О. «Розвиток швидкісно-силових якостей на уроках фізичної культури»;

3. Прожога А.І. «Самоконтроль на уроках фізичної культури»;

4. Прожога А.І.:

· «Ознайомлення із змінами в деяких законах України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного виховання дітей» від 19 травня 2015р.№ 453-8;

· Ознайомлення колективу із Петицією Президенту № 22/010247 «Збереження і підтримка галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2015р.

На засіданнях методичної комісії у 2015-2016 навчальному році розглядалися питання :

· введення третього уроку фізичної культури для учнів першого курсу;

· планування позаурочних заходів для підвищення інтересу до занять фізичною культурою;

· аналіз медичних довідок;

· визначення груп здоров’я;

· інноваційні технології викладання предмету фізичної культури;

· круглий стіл з обміну досвідом;

· виховання морально-етичних якостей на уроках та у гуртках;

· аналіз роботи гуртків.

Комісія фізичної культури та захисту Вітчизни працювала над проблемною темою «Формування здорового способу життя учнівської молоді».

Стан розвитку фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі у порівнянні з попередніми роками дещо покращився:

· збільшилася кількість годин фізичної культури з двох до трьох на тиждень;

· збільшився інтерес учнівської молоді щодо відвідування занять спортивних гуртків;

· значно збільшилася кількість активних учасників при проведенні спортивно-масових заходів.

За планом спортивно-масовихзаходів для учнів (65 чол.), якіпроживають у гуртожитку проведено:

· бесіди на спортивну тематику;

· змагання з видівспорту, День здоров’я, військово-спортивнізмагання, Козацькірозваги, День фізичної культури, Олімпійський тиждень,конкурси, тощо.

ü були проведені такі спортивно-масові заходи:

· олімпійський тиждень (87 учнів);

· день здоров’я «Ігри патріотів»(34учня);

· відбіркові змагання з волейболу до обласної спартакіади (25учнів);

· тиждень легкої атлетики (67учнів);

· осінній кубок з міні - футболу (32уч.);

· декада фізичної культури та захисту Вітчизни;

· «Козацькі забави»(45учнів);

· настільний теніс (24 уч.);

· загальна фізична підготовка серед юнаків (20уч.);

· силове багатоборство (37 учнів);

· першість училища з шахів(28 учнів );

· веселі старти серед дівчат (18 учнів );

· першість гуртожитку з шашок (20 учнів) ;

· відбіркові змагання з міні-футболу (40 учнів);

· легкоатлетичний пробіг (72 учня);

· олімпійський день (72 учня);

· «Травень спортивний» (41 учень);

У порівнянні з 2014-2015 навчальним роком кількість проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів у 2015-2016н.р. збільшилася при дотриманні плану спортивно-масової роботи.

Командаучнів ПТУ № 17 прийняла участь у одному обласному змаганні з «Настільного тенісу», але не зайняла призового місця.

У гуртожитку училища обладнаниймедичнийкабінет (працівникЗаніздра В.Г.). Учнямивчасно пройдено медогляд, здійсненийрозподіл на групи за станом здоров’я.

З метою відзначення переможців та призерів змагань різного рівня було виділено грамоти та подарунки.

На спортивно-масову роботу та матеріально-технічне забезпечення в училищі виділено 40000 грн. з позабюджетних коштів.

Гурткова робота в училищі проходить під керівництвом Ванди О.О. Працює два гуртки :

«Футбол» (14 учнів), «Настільний теніс» (15 учнів), що у відсотковому показнику від загальної кількості учнів дорівнює 19%. Гурткові заняття проводяться у пристосованому приміщенні для занять фізичною культурою ПТУ № 17 та в орендованому спортивному залі Братської ДЮСШ.

Робота над проблемною темою училища.

Над темою «Використання елементів сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі» педагогічний колектив училища працював другий рік. За даний період конспектувалась література, вивчались нові педагогічні технології та використовувалися на уроках теоретичного та виробничого навчання.

Під час проведення методичних декад викладачі та майстри в/н організовували відкриті уроки, заходи та підсумкову конференцію.

Контроль за виконанням навчальних планів і програм.

В журналах теоретичного і виробничого навчання записи ведуться відповідно до вимог нормативних документів та згідно з поурочно-тематичним плануванням. Навчальні плани і програми з усіх предметів виконуються на 100%. Контроль за якістю виконання педагогічними працівниками навчальних планів і програм здійснюється щомісячно заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Внутрішній контроль щодо визначення відповідності рівня знань учнів, навичок та умінь учнів вимогам навчальних планів та програм здійснюється через поточний, проміжний та вихідний контроль.

Внутрішньоучилищний контроль здійснюється систематично, згідно з запланованим розділом «Контроль за навчальним процесом» перспективного плану роботи педагогічного колективу та графіком контролю, складеним заступником директора на семестр.

Питання організації навчально-виробничої діяльності та результатів контролю систематично розглядаються на засіданнях педагогічної ради і враховуються при атестації педагогічних працівників.

Система внутріучилищної методичної роботи – одна з основних складових активізації творчого потенціалу кожного педпрацівника.

Начально-методична діяльність спланована окремим розділом у перспективному плані роботи педагогічного колективу.

За даний період:

Складено й затверджено графіки:

· внутрішнього контролю;

· атестації працівників;

· проведення декад, районних олімпіад;

· відвідування уроків (відвідувалися уроки Гулака С.К., Журби В.В., Кузьменко Л.В., Лисинка Г.В., Рядченка М.Г.)

Ø робота по ЗНО, зареєстровано 1 учень (Рошу Вікторія учениця 33 групи), яка своєчасно здає ЗНО в 2016 р.

Ø згідно графіку проведено декади училища. Написані аналізуючі накази.

Ø провели педагогічні читання «Інновації в навчально-виробничому процесі ПТНЗ: Шляхи впровадження» (11.01.2016-12.01.2016рр.), як результат створення папки з матеріалами відповідно до обраної теми;

Ø приймали участь в обласних педагогічних читаннях «Продуктивний урок - орієнтир сучасного педагога» 17.02.2016р. (викладач спецдисциплін професії «Кухар» Білоіваненко С.В.);

Ø продовжили роботу над курсовим підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів нашого училища (по плану, за графіком): керівних кадрів ПТНЗ на базі Інституту відкритої освіти при Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України - Білоіваненко С.В. (ІІІ етап 09-13.11.2015р.), педагогічних працівників професійного циклу при Інституті післядипломної освіти ІПП (м.Донецьк) - немає майстрів в/н, які б не пройшли курси підвищення кваліфікації та викладачів загальноосвітніх предметів на базі МОІППО – Сільчук В.В. (07.09-25.09) - пройшла, Дацюк О.В. (05.10-23.10) - пройшла,Бакуменко Л.С. (01.02-19.02) – пройшла.

Ø вивчався стан викладання, дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм і рівня навчальних досягнень учнів з технології приготування їжі, узагальнення матеріалів здійснено на підставі відвідування уроків у 13, 23, 33 групах, контрольних робіт, аналізу поточних планів і календарно-тематичного планування, перевірки робочих зошитів і журналів теоретичного навчання;

Ø приймали участь в обласному конкурсі учнівських проектів краєзнавчої тематики «Моя Миколаївщина: край мій любий» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів в Миколаївській області, в результаті маємо: диплом ІІ ступеня – Данилюк Руслан, учень групи № 11.

Склад педагогічних працівників училища.

Ø Всього: 33 чол.

З них: 1 – декретна відпустка, 1 сумісник, 13 викладачів, 10 майстрів виробничого навчання.

Ø за 2015-16 навчальний рік розрахувалися – 1 майстер виробничого навчання за скороченням штатів та 1 – сумісник за власним бажанням.

Ø Склад педагогічних працівників утримується в межах штатного розпису, затвердженого департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації.

Професійно-практична підготовка в 2015-2016 навчальному році проходила у відповідності до затверджених робочих навчальних планів та програм.

Протягом навчального року велась робота з вдосконалення програм виробничого навчання та практики, зі складання та систематизації КМЗ професій (особлива увага приділялась розробці інструкцій но-технологічних карток), з організації оплачуваної виробничої практики учнів.

Робота службиохоронипраціБратськогопрофесійно-технічного училища №17 направлена на виконаннявимогЗаконівУкраїни «Про охоронупраці», «Про дорожнійрух», «Про пожежнубезпеку» та «Положення про організаціюроботиохоронипраціучасниківнавчально-виховногопроцесу в установах і закладах освіти», а також на створеннябезпечних умов життєдіяльностівсіхучасниківнавчально-виховногопроцесу, запобіганнянещаснимвипадкам, професійнимзахворюванням, з визначеннямпріоритетузбереженняжиття і здоров’яучнів та працівників училища.

В училищі укладений колективний договір на основі чинного законодавства, в якому відображені розділи «Охорона праці», «Колективні заходи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, який зареєстровано управлінням праці та соціального захисту населення Братської райдержадміністрації, з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та директора училища.

В ПТУ-17 щорічнонапочаткунавчального року видаютьсянакази директора про призначеннявідповідальнихосіб:

- наказ №83/01-06/15 від 01.09.2015 р. «Про створення служби охорони праці в ПТУ-17»;

- наказ №84/01-06/15 від 01.09.2015 р. «Про призначення відповідальних за пожежну безпеку»;

-наказ №85/01-06/15 від 01.09.2015 р. «Про створення постійно діючої комісії по перевірці з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці»;

-наказ№87/01-06/15від04.09.2015 р. «Про призначеннявідповідального за теплопостачання»;

-наказ №87/01-06/15/1від 04.09.2015р. «Пропризначеннявідповідального за електрогосподарство»;

- наказ №89/01-06/15від 02.09.2013 р. «Про організацію роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки і призначення відповідальних осіб за дотриманням правил техніки безпеки, пожежної і електричної безпеки»;

Організаціяроботи з охоронипраці та технікибезпекивідображена в планіроботи училища на навчальнийрік.

Інженером з охоронипрацірозроблені і затвердженіпрограмиінструктажів для працівників з охоронипраці. У встановленітермінипроводятьсявсівидиінструктажів з охоронипраціпрацівникам та учням училища, з відповіднимизаписами в журналіінструктажів. Для кожного виду робітрозробленіінструкції з охоронипраці, ведеться журнал реєстрації та журнал облікувидачіінструкцій з охоронипраці, а такожрозробленірекомендації по проведеннюінструктажів з технікибезпеки, протипожежноїбезпеки, виробничоїсанітарії та гігієнипрацівників і учнівБратськогопрофесійно-технічного училища №17. Постійноведетьсянавчання, перевірказнань та проведенняінструктажів з охоронипраціпрацівників, учасниківнавчально-виховногопроцесу та учніввідповідно до Положення про порядок навчання, інструктажу і перевіркизнаньпрацівників з питаньохоронипраці.

В навчально-виробничихмайстернях, лабораторіяхоформленікуточки з охоронипраці і безпекижиттєдіяльності.

Ведеться журнал облікупервиннихзасобівпожежогасіння. На випадоквиникненняпожежі в Братському ПТУ-17 розробленіпланиевакуаціїучнів і працівників.

Інструктажі з працівниками і учнями училища проводятьсявідповідно до інструкції, розроблених для кожноїпрофесії, кабінетувиробничоїмайстерні, лабораторіїзатверджені директором училища.Інструкціївідповідаютьзмістуі вимогам чинного законодавстваУкраїни, Закону України «Про охоронупраці» та типовим і галузевимінструкціями.

Директор, заступник директора з навчально-виробничоїроботи та інженер з охоронипраціпройшлинавчання та перевіркузнань в департаментіосвіти і науки Миколаївськоїоблдержадміністрації та отрималипосвідчення, такожінженерно-педагогічніпрацівники училища пройшлинавчання з послідуючоюперевіркоюзнань.

Перед початком навчального року призначається наказом директора училища постійно-діючатехнічнакомісія з обстеженняприміщень і споруд, що визначаєготовністьнавчальнихкабінетів, майстерень, ігрових та спортивнихмайданчиків і складаєакти:

- актиготовності училища до нового навчального року;

- актизагальноготехнічногооглядубудинків і спорудженьнавчального закладу;

- акти-дозволи на проведення занять у навчальнихмайстернях та спортивнійкімнаті, майданчиках;

- акти-дозволи на проведення занять в кабінетахфізики, хімії, біології, інформатики, ОБЖ;

- акти-дозволи на введення в експлуатаціюустаткування в навчальнихмайстернях.

За три останнінавчальні роки нещаснихвипадків не зафіксовано, фактів травматизму, щопов’язані з недотриманнямвимогохоронипраціпід час навчальноїдіяльності не було. Адміністрація училища створюєбезпечніумовипраці та навчанняучасниківнавчально-виробничогопроцесу.

Щодоусуненнянедоліків, зазначенихприписамиорганів держнагляду охоронипраці, держпожнагляду, держтехнагляду, санепідемстанціїрозроблені заходи з дотриманнямвсіхвимог з охоронипрацізгідночинногозаконодавства.

Популяризація закладу, профорієнтаційна робота з учнівською молоддю є одним з головних напрямів роботи училища. З цією метою запроваджено різні форми і методи роботи: педагогічні працівники закріплені за школами району, розміщуються оголошення про прийом і умови навчання в засобах масової інформації, виготовляються рекламні буклети, плакати, створено персональний сайт училища, проводяться «Дні відкритих дверей» для учнів шкіл району, училище бере участь у ярмарках професій, які проводить Братський районний центр зайнятості, проводяться спортивно-масові та виховні заходи із запрошенням до участі учнів шкіл, педагогічні працівники проводять роботу з батьками.

І Спеціальний фонд

«Плата за послуги»

Надходження до цього фонду здійснюються за рахунок господарської (збір врожаю, доходи від оренди зданих приміщень, доходи від надання послуг центру зайнятості населення) та виробничої (50% зарплати учнів що проходять виробничу практику) діяльності.

Надходження :

1. Доходи від збору врожаю – 97300 грн.

2. Доходи від оренди приміщення – 28323 грн.

3. Доходи від виробничої діяльності – 9500 грн.

4. Доходи від проходження виробничої практики – 10500 грн.

5. Інші доходи – 2209 грн.

Витрачено кошти спеціального фонду.

1. Придбання матеріалів для поточного ремонту класів, кабінетів, кімнат гуртожитку, спортивної кімнати, обладнання та інвентаря – 40331 грн.

2. Придбання запчастин – 4870 грн.

3. Передплата періодичних видань – 5079 грн.

4. Придбання посівного матеріалу – 40450 грн.

5. Послуги зв’язку – 2640 грн.

6. Інші витрати – 11600 грн. (дератизація, медичний огляд працівників тощо).

7. Придбано дизтоплива – 18726 грн.

8. Податок на землю – 5157 грн.

9. За надання послуг – 14400 грн.

ІІ Спеціальний фонд

«Інші власні надходження»

Це кошти отримані:

- від управління Пенсійного фонду (50% утримано з пенсій учнів, що знаходяться на повному державному утриманні);

§ всього надійшло коштів на суму -13373 грн.

§ кошти витрачені на придбання постільної білизни та матраців для гуртожитку в сумі – 11680 грн.

Структура та величина видатків забезпечує відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат:

- виплата заробітної плати;

- створення матеріального-технічної бази;

- соціальне та матеріальне стимулювання учнів та працівників училища;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

У 2001 році складено договір оренди частини приміщення учбового корпусу у розмірі 90 м2 з ПТА КБ «Приватбанк», який діє до теперішнього часу. Кошти за оренду приміщення надходять своєчасно і використовуються для поліпшення матеріально-технічної бази.

Заробітна плата та стипендія виплачується у повному обсязі, заборгованість відсутня.

Оплата за комунальні послуги та енергоносії проводиться вчасно, заборгованості немає.

Адміністрація ПТУ-17 постійно тримає на контролі питання по роботі зі зверненнями громадян на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

В училищі складено та суворо дотримується графік особистого прийому громадян директором Савченко Г.Г. та заступниками Решетіловим А.В. та Білоіваненко С.В. графіки особистого прийому громадяноприлюдненов районній газеті «Перемога» від 12.01.2016 р.

За 2015-16 навчальний рік до адміністрації училища звернень громадян не надходило.

Відповідальний за роботу із зверненнями громадян Журба Н.О. веде «Журнал обліку особистого прийому громадян» та заяв відвідувачів з різних питань, «Журнал пропозицій та скарг».

Але, в той же час деякі задачі, визначені річним планом не відпрацьовані на належному рівні. А саме:

v Працевлаштування випускників училища на конкретні робочі місця за професією та рівнем кваліфікації.

v Отримання додаткових коштів від навчально-виробничої діяльності та виробничої практики.

v Збереження учнівського контингенту протягом навчального року.

v Результативність позакласної, гурткової, спортивно - масової роботи.

v Активність батьківського осередку.

v Виконання плану-графіка внутрішньоучилищного контролю відповідно до термінів.

v Якість процесу впровадження регіонального компоненту.

З огляду на вищевказане, основними задачами педагогічного колективу на 2016-2017 навчальний рік є:

1. Розвиток освітньої потужності та конкурентоспроможності навчального закладу як діючої системи впровадження освітньої діяльності, здатної успішно виконувати покладені державою функції, адекватної до сучасних на ринку праці, запитів замовників кадрів та населення регіону.

2. Моніторинг регіонального ринку праці з метою визначення потреб у кваліфікованих робітниках.

3. Збереження контингенту шляхом проведення якісної роз’яснювальної та превентивної роботи, посилення контролю за відвідуванням учнями навчальних знань.

4. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Використання елементів сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі».

5. Працевлаштування випускників училища на конкретні робочі місця.

6. Створення умов для якісного проходження учнями виробничого навчання та практики.

7. Активізація процесу по реалізації моделі профорієнтаційної роботи.

8. Зміцнення та розширення договірних зв’язків із замовниками кадрів.

9. Виконання фінансового плану училища шляхом розвитку навчально-виробничої діяльності, платних послуг.

10. Турбота про учнів, уважність та взаємоввічливість у стосунках з ними, виховання в учнях моральних та естетичних цінностей.

11. Запровадження перспективного педагогічного та виробничого досвіду роботи, у навчально-виробничий та виховний процес.

12. Модернізація навчальним приміщень у відповідності до вимог ДСПТО та сучасного виробництва.

13. Удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів та професій відповідно до вимог сучасного виробництва.

14. Підвищення відповідальності за результатами педагогічної діяльності.

15. Створення комфортних умов перебування в училищі учасників навчального процесу.

16. Розвиток бібліотечного фонду шляхом придбання нав

Кiлькiсть переглядiв: 4606